Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres mailowy
biuro@dp-posrednictwo.pl

  • kopia paszportu lub dowodu
  • skan prawa jazdy
  • numer konta bankowego
  • skan numeru SOFI/BSN
  • dokumenty własnej działalności
  • ubezpieczenie A1